Våren 2021 

Vi jobbar för att kunna komma igång i vår med konserter. Vi följer förstås MSB  och FHM rekommendationer och meddelar så fort vi vet mer hur det kommer att bli

Kära medlemmar!

 Klubbens årsmöte är planerat att hållas den 18 Mars. Särskild inbjudan skickas via medlemsutskick och via Facebook. Vi återkommer om det.