Bli medlem

BLI MEDLEM! 
Enskild 150 kr/person. Familjemedlemsskapet finns inte kvar längre.
OBS! Hemmavarande barn under 18 år fri entré.
Medlemskap kan lösas på våra konserter och  via bankgiro 5819-4713. 

Reducerat pris på entrén på jazzklubbens arrangemang.  
Rabatt på prenumeration av Jazz (fd Orkesterjournalen).  
Mot uppvisande av giltigt medlemskort reducerat biljettpris hos: Örebro Jazz & Blues Club (vissa konserter) 
Jazz i Lusasken i Kristinehamn, Carlstad Jazz och Seffle Jazzklubb. 

Reservation för ev ändringar/felskrivningar i programmet! 

KONTAKT 
Mårten Franzson, ordförande/bokning 073-070 89 91