Bli medlem

BLI MEDLEM! 
Enskild 150 kr/person. Hemmavarande barn under 18 år fri éntre.
Medlemskap kan lösas på våra konserter, via bankgiro 5819-4713 eller följ länken längst ned på sidan. 

Reducerat pris på entrén på jazzklubbens arrangemang.  
Rabatt på prenumeration av Jazz (fd Orkesterjournalen).  
Mot uppvisande av giltigt medlemskort reducerat biljettpris hos: Örebro Jazz & Beyond (vissa konserter) 
Jazz i Lusasken i Kristinehamn, Carlstad Jazz och Seffle Jazzklubb. 

Reservation för ev ändringar/felskrivningar i programmet! 

KONTAKT 
Maria Rudbäck, ordförande rudbackmaria@gmail.com

Gratis medlemskap för folkhögskolestudenter på Kävestas musiklinje.

Här kan du läsa våra stadgar.