Dokument

Verksamhetsberättelse för Hallsbergs Jazz- Bluesklubb 2017.

Verksamhetsberättelse för Hallsbergs Jazz- Bluesklubb 2018.

Verksamhetsberättelse för Hallsbergs Jazz- Bluesklubb 2019. 

Verksamhetsplan för Hallsbergs Jazz- Bluesklubb 2019-2021.

Stadgar

Årsmöte 2019

Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse för Hallsbergs Jazz- Bluesklubb 2020.

Dagordning för årsmöte 2021.

Verksamhetsplan 2019-2021

Resultaträkning

 Revisionsberättelse