Information

Tillgänglighet

Välkommen till Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb! Du kan parkera på torget, som ligger mittemot Hotell Stinsen. Vi brukar oftast ha våra konserter på Hotell Stinsen och där har vi möjlighet att vara nere i "vår" klubblokal, en trappa ner eller på Top Floor på femte våningen. Båda dessa scener kan du nå med hiss. Handikappanpassade toaletter finns i entréplan och på våning fem.
Det finns inga hörselslingor i lokalerna och vad gäller ljuset så har vi möjlighet till att ha bra belysning.

Har du frågor, tveka inte att ringa mig på nummer 073 - 070 89 91, så kan vi säkert tillsammans hitta en lösning! Mårten Franzson /  v.ordf Hallsbergs jazz- och Bluesklubb    

GDPR = General Data Protection Regulation = Allmänna dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 har vi en ny EU-förordning och som ersätter vår tidigare PUL (Personuppgiftslagen) och så här gör vi:

De kontaktuppgifter du lämnar såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer sparas i vårt medlemsregister används för att kunna informera dig om aktuella händelser i klubben genom exempelvis medlemsutskick. Genom att betala medlemsavgiften godkänner du denna registerhantering. Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb kommer inte att sprida dessa uppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Om du så begär, så tar vi bort dig ur vårt register. Detta sker även om du inte betalat din medlemsavgift, två år i följd. Du är därefter inte längre medlem i föreningen.

KONTAKTLISTA HBG JAZZ - styrelse

Mårten Franzson, S. Kungsvägen 54, 692 38 Kumla v.ordförande, artistbokare

 073 - 070 89 91 marten.franzson@outlook.com

Maria Rudbäck, ordförande, bokning, FB, 072 - 393 36 96 rudbackmaria@gmail.com

Brittmarie Boström, kassör, medlemsregister 

Oscar Svenningsson, sekreterare, bokning

Tomas Borg, ledamot

Martina Maino, ledamot

Martin Karlsson, ledamot, hemsidan

Agneta Bertilsson, ledamot

Christer Hellson, suppleant

Solveig Zuaw, suppleant