Information

TILLGÄNGLIGHET

Välkommen till Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb!
Vi brukar oftast ha våra konserter på Hotell Stinsen i Hallsberg, ca 75 m från Hallsbergs Station. Kommer du med bil kan du parkera på torget, mittemot hotellet. 

"Vår" klubblokal, ligger en trappa ner i källaren. Hiss finns. Handikappanpassade toaletter finns i entréplanet.
Det finns inga hörselslingor i lokalerna och vad gäller ljuset så har vi möjlighet till bra belysning.

Har du frågor eller undrar över något, tveka inte att ringa mig på nummer 073-070 89 91, så kan vi säkert tillsammans hitta en lösning!
Mårten Franzson/vice ordf Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb 
  

GDPR = General Data Protection Regulation = Allmänna dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 har vi en ny EU-förordning och som ersätter vår tidigare PUL (Personuppgiftslagen) och så här gör vi:

De kontaktuppgifter du lämnar såsom namn, adress, e-postadress, och telefonnummer sparas i vårt medlemsregister i Myclub. Registret ligger under riksförbundet Svensk jazz och används för att kunna informera dig om aktuella händelser i klubben genom exempelvis medlemsutskick. Genom att betala medlemsavgiften godkänner du denna registerhantering. Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb kommer inte att sprida dessa uppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Om du så begär, så tar vi bort dig ur vårt register. Detta sker även om du inte betalat din medlemsavgift, två år i följd. Du är därefter inte längre medlem i föreningen.

KONTAKTLISTA HBG JAZZ - styrelse

Maria Rudbäck, ordförande, bokning, FB, 072 - 393 36 96 rudbackmaria@gmail.com
Mårten Franzson, vice ordförande, artistbokare, 073 - 070 89 91
marten.franzson@outlook.com

Brittmarie Boström, kassör, medlemsregister 
Oscar Svenningsson, sekreterare, bokning
Tomas Borg, ledamot, pressreleaser
Martin Karlsson, ledamot, hemsida
Solveig Zuaw, ledamot
Christer Hellson, ledamot
Suppleanter
Martina Maino, Karl-Johan Stenberg